Privacy Policy

Alle gegevens die worden verzameld op de website worden uitsluitend gebruikt door de aanbieder. Deze gegevens worden in geen geval uitgeleend, doorgegeven of verkocht aan derden. Alle gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en als dusdanig behandeld. Gegevens worden enkel verzameld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van door de koper gevraagde diensten of voor de levering van door de koper bestelde producten. De koper is te allen tijde gerechtigd op inzage van zijn gegevens en kan kosteloos verzoeken tot het aanbrengen van wijzigingen.

Bij klachten of geschillen kan u zich ook wenden tot het onafhankelijk meldpunt van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie:
Secretariaat BELMED / NG III – 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 BrusselE-mail: belmed@economie.fgov.be,
Website: http://belmed.fgov.be